Kontakty
Centrum Informacji
Turystycznej w Alytus

S. Dariaus ir S. Girėno g. 1,
LT-62137, ALYTUS
Tеl.: +370 315 52010
Fax +370 315 51982
info@alytus-tourism.lt

Godziny pracy:
w sezonie VI - VIII
I - V 9.00 - 18.00
VI 9.00 - 15.00
VII 10.00 - 15.00
nie w sezonie V -IX
I-IV 8.00 - 17.00
V 8.00 - 16.00
Komunikujmy się:

My status

facebok

AKTUALNOŚCI

2017-03-02 - Rezerwat biosfery Žuvintas

Rezerwat biosfery Žuvintas – to najstarszy teren chroniony na Litwie, objęty ochroną w 1937 roku. Jest to nie tylko słynne królestwo ptaków. Obszar ten wyróżnia się unikalną różnorodnością przyrodniczą. Skupiają się tu rzadkie, zanikające gatunki roślin i zwierząt oraz mało gdzie na Litwie zachowane zbiorowiska oraz siedliska roślin terenów podmokłych.
W 2002 r. Žuvintas uzyskał status rezerwatu biosfery.
W 2011 r. Rezerwat biosfery Žuvintas został wciągnięty do Światowej sieci rezerwatów biosfery programu UNESCO „Człowiek i biosfera”. Jest to pierwsza i na razie jedyna litewska miejscowość w Światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. Rezerwat biosfery należy do terenów „Natura 2000”, jest wpisany na listę terenów chronionych na podstawie konwencji o obszarach wodno-błotnych (ramsarskiej). W rezerwacie są wykonane ścieżki poznawcze, w centrum odwiedzających znajduje się ekspozycja, klasa edukacyjna, organizuje się wycieczki.
W Centrum odwiedzających Rezerwatu biosfery Žuvintas można się zapoznać z zasobami naturalnymi tego rezerwatu, ich ochroną. Wystawa jest przystosowana dla samodzielnych zwiedzających: na stoiskach – opisy przyrody jeziora Žuvintas i jego wybrzeży, na portalu informacyjnym – ciekawy materiał na temat rezerwatu biosfery, wartości przyrodniczych, kulturowych i poszczególnych części rezerwatu. Wiele ciekawostek o życiu jeziora i bagna zawiera duża wystawa muzealna. Na miejscu wyświetla się filmy o przyrodzie rezerwatu. W Centrum odwiedzających za pomocą teleskopów i lornetek można obserwować ptaki z wieży widokowej, obok centrum odwiedzających, na brzegu jeziora Žuvintas, znajduje się ścieżka edukacyjno-poznawcza z wieżą do obserwacji ptaków. Na zajęcia dla uczniów wyposażono klasę przyrodniczą. Każdej jesieni w Rezerwacie biosfery Žuvintas organizuje się pożegnanie migrujących ptaków.

 

Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., Alytaus r., tel. +370 315 49 540, www.zuvintas.lt